نتایج در این بخش نمایش داده می شود

آزممون سراسری

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

روش های تسلط بر ذهن


مراقبت کردن از ذهن ممکن است گاهی به فکرمان برسد، اما خیال می کنیم که ذهن چیزی خارج از کنترل ما است. بسیاری از ما زمان و…

صفحه نخست

هفت نکته درباره تکميل ظرفيت پذيرش با سوابق تحصيلي پيام‌نور


همان گونه کهداوطلبان گرامي اطلاع دارند، ثبت‌نام در مرحله تکميل ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي پذيرش صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ در مراکز و واحدهاي…