نتایج در این بخش نمایش داده می شود

آخرین تصمیمات

2مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

تصمیم گیری صحیح به جای تصمیم کبری!


تصمیم‌گیری درست اهمیت بسیاری در نزیک شدن به موفقیت دارد. در این مقاله با معرفی ۷ مرحله سعی بر آن است تا راه درست تصمیم‌گیری را بیان…

صفحه نخست

آخرین تصمیم‌گیری‌ها درباره حذف کنکور


مجتبی شریعتی‌نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم درباره آخرین تصمیم‌گیری‌ها درباره حذف کنکور، گفت: برای بررسی وضعیت کنکور و تصمیم‌گیری پیرامون ارائه مدل جدید سنجش و پذیرش کارگروه‌هایی…