نتایج در این بخش نمایش داده می شود

آبادان

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

تاثیر معدل سوابق تحصیلی گامی در راستای حذف کنکور


نماینده مردم آبادان با اشاره به بررسی طرح دو فوریتی تاثیر مثبت سوابق تحصیلی در مجلس از موافقت با این طرح برای کاهش تب کنکور در کشور…