نتایج در این بخش نمایش داده می شود

آزمون سراسری 99

787مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

نحوه برگزاری کنکور ۹۹


نحوه برگزاری کنکور ۹۹ با توجه به تغییرات پیش آمده به این شرح است. با تحول در نظام آموزشی کشور و تبدیل مقطع پیش دانشگاهی به سال…

آزمون سراسری 99

برنامه ریزی کنکور ۹۹


برنامه ریزی فاز تابستان  ( رایگان ) خشت اول ، کنکور ۹۹ ( ویژه تمامی سطوح علمی ) مشاوره و برنامه ریزی روزانه و ساعتی + پیگیری…

آزمون سراسری 99

کنکور ۹۹ هم با دو نوع سؤال برگزار خواهد شد


شورای سنجش و پذیرش دانشجو در جلسه اخیر خود به بررسی شیوه برگزاری کنکور ۹۹ پرداخت که براساس مصوبه این شورا مقرر شد در کنکور ۹۹ هم…

آزمون سراسری 99

تکلیف سوالات کنکور سال ۹۹ مشخص شد


شورای سنجش و پذیرش دانشجو در جلسه اخیر خود به بررسی شیوه برگزاری کنکور ۹۹ پرداخت که براساس مصوبه این شورا مقرر شد در کنکور ۹۹ هم…