نتایج در این بخش نمایش داده می شود

عربی انسانی کنکور

3مطلب موجود می باشد.
دروس عمومی

عربي، آسان است اگر …


عربي، دومين درس دفترچه‌ عمومي آزمون سراسري است که در ميان بيشتر داوطلبان، چندان جايگاه دوست داشتني و خوبي ندارد. خيلي از داوطلبان با اين درس مشکل…

زبان عربی کنکور

ویژگیهای درس عربی در کنکور (قسمت اول)


زبان عربی کنکور

فیلم آموزش عربی ۲ توسط علی فقه کریمی – خبر جمله ی فعلیه