نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سوالات آزمون های سراسری ( داخل )

22مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

دفترچه­ سوالات  آزمون سراسري سال ۱۴۰۲ (نوبت دوم)


           دفترچه­ سوالات  آزمون سراسري سال ۱۴۰۲ (نوبت دوم) گروه آزمایشی روز و تاریخ برگزاری آزمون عناوین دروس دفترچه علوم ریاضی و فنی صبح چهارشنبه…

مشاوره و برنامه ریزی

دانلود دفترچه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۲(نوبت اول) _ ریاضی و فنی


دانلود دفترچه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۲(نوبت اول) ریاضی و فنی _ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ جهت دریافت سوالات آزمون های سراسری سالهای قبل ( داخل کشور…

مشاوره و برنامه ریزی

دانلود دفترچه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۲(نوبت اول) _ هنر


دانلود دفترچه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۲(نوبت اول) هنر _ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ جهت دریافت سوالات آزمون های سراسری سالهای قبل ( داخل کشور ) _…

صفحه نخست

دانلود دفترچه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۲(نوبت اول) _ علوم انسانی


دانلود دفترچه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۲(نوبت اول) علوم انسانی _ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ جهت دریافت سوالات آزمون های سراسری سالهای قبل ( داخل کشور )…

صفحه نخست

دانلود دفترچه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۲(نوبت اول) _ زبان خارجی


دانلود دفترچه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۲(نوبت اول) زبان خارجه _ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ جهت دریافت سوالات آزمون های سراسری سالهای قبل ( داخل کشور )…

صفحه نخست

دانلود دفترچه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (نوبت اول) _ علوم تجربی


دانلود دفترچه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۲(نوبت اول) علوم تجربی _ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ جهت دریافت سوالات آزمون های سراسری سالهای قبل ( داخل کشور )…

سوالات آزمون های سراسری ( خارج )

سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ _ خارج از کشور


دانلود رایگان مجموعه کتاب های بانک تست – کتابچه ی تست سوالات آزمون سراسری ۱۴۰۱ ( خارج از کشور کشور ) تهیه شده در : موسسه علمی…

سوالات آزمون های سراسری ( داخل )

دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱


ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت‌كننده در آزمون سراسري سال ۱۴۰۱، به منظور دسترسي هرچه سريع‌تر داوطلبان به سؤالات گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي،…

آزمون سراسری 1400

دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۰


ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت‌كننده در آزمون سراسري سال ۱۴۰۰، به منظور دسترسي هرچه سريع‌تر داوطلبان به سؤالات گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي،…