نتایج در این بخش نمایش داده می شود

هندسه ( تجربی )

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

روش مطالعه هندسه کنکور


درس هندسه یکی از دروس تخصصی رشته ریاضی است که معمولا با بی توجهی دانش آموزان مواجه می شود. دانش آموزان رشته ریاضی باید آگاه باشند که…