فلسفه و منطق

1مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 1400

روش مطالعه فلسفه یازدهم


دو روش متفاوت خیلی از دانش‌آموزان سال یازدهم فکر می‌کنند که چون در این سال امتحان نهایی ندارند، لازم نیست روی درس‌های به‌ظاهر ساده مانند فلسفۀ یازدهم…