نتایج در این بخش نمایش داده می شود

فلسفه و منطق

1مطلب موجود می باشد.
فلسفه و منطق

روش مطالعه فلسفه یازدهم


دو روش متفاوت خیلی از دانش‌آموزان سال یازدهم فکر می‌کنند که چون در این سال امتحان نهایی ندارند، لازم نیست روی درس‌های به‌ظاهر ساده مانند فلسفۀ یازدهم…