نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دانشکده علوم پزشکی تهران

دانشکده علوم پزشکی تهران


در سال 1313 دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشکده این دانشگاه افتتاح و شروع به کار کرده به تدریج دانشکده‌های دندانپزشکی، داروسازی، بهداشت، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی و ابوریحان به مجموعه دانشگاه افوزده شدند. در سال 1364 مجموعه دانشکده‌های فوق‌الذکر از دانشگاه تهران جدا شده و تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه فعالیت دادند. در سال 1373 سازمان منطقه‌ای خدمات بهداشت و درمان تهران به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل گردید و از این زمان به بعد این دانشگاه تحت نام دانشگاه علوم پزکش یو خدمات بهداشتی درمانی تهران به فعالیت ادامه داد.

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

فلوشیپ

ویتره‌ورتین

پزشکی

فلوشیپ

قرنیه

پزشکی

فلوشیپ

استرابیسم

پزشکی

فلوشیپ

جراحی سر و گردن

پزشکی

فلوشیپ

پیوند کلیه

پزشکی

فلوشیپ

اروانکولوژی

پزشکی

فلوشیپ

نازائی

پزشکی

فلوشیپ

انکولوژی زنان

پزشکی

فلوشیپ

اینترونشنال کاردیولوژی

پزشکی

فلوشیپ

اتولوژی و نورواتولوژی

پزشکی

فوق تخصص

جراحی قلب و عروق

پزشکی

فوق تخصص

جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

پزشکی

فوق تخصص

جراحی توراکس

پزشکی

فوق تخصص

جراحی کودکان

پزشکی

فوق تخصص

غدد درون‌ریز و متابولیسم

پزشکی

فوق تخصص

کلیه بالغین

پزشکی

فوق تخصص

خون و سرطان بالغین

پزشکی

فوق تخصص

گوارش بالغین

پزشکی

فوق تخصص

روماتولوژی

پزشکی

فوق تخصص

ریه

پزشکی

فوق تخصص

قلب و عروق

پزشکی

فوق تخصص

نوزادان

پزشکی

فوق تخصص

کلیه کودکان

پزشکی

فوق تخصص

گوارش کودکان

پزشکی

فوق تخصص

عفونی کودکان

پزشکی

فوق تخصص

غدد کودکان

پزشکی

فوق تخصص

روان‌پزشکی کودکان

پزشکی

فوق تخصص

ایمونولوژی و آلرژی کودکان

پزشکی

دکتری تخصصی

آسیب‌شناسی

پزشکی

دکتری تخصصی

مغز و اعصاب

پزشکی

دکتری تخصصی

پزشکی اجتماعی

پزشکی

دکتری تخصصی

پوست

پزشکی

دکتری تخصصی

داخلی

پزشکی

دکتری تخصصی

عفونی

پزشکی

دکتری تخصصی

قلب و عروق

پزشکی

دکتری تخصصی

کودکان

پزشکی

دکتری تخصصی

طب کار

پزشکی

دکتری تخصصی

روان‌پزشکی

پزشکی

دکتری تخصصی

پرتوشناسی تشخیصی

پزشکی

دکتری تخصصی

پرتودرمانی

پزشکی

دکتری تخصصی

پزشکی هسته‌ای

پزشکی

دکتری تخصصی

زنان و زایمان

پزشکی

دکتری تخصصی

جراحی عمومی

پزشکی

دکتری تخصصی

جراحی مغز و اعصاب

پزشکی

دکتری تخصصی

بیهوشی

پزشکی

دکتری تخصصی

پزشکی قانونی

پزشکی

دکتری تخصصی

چشم‌پزشکی

پزشکی

دکتری تخصصی

جراحی استخوان و مفاصل

پزشکی

دکتری تخصصی

جراحی کلیه و مجاری ادراری، تناسلی

پزشکی

دکتری تخصصی

گوش و حلق و بینی

پزشکی

دکتری تخصصی

ارتودنتیکس

دندانپزشکی

دکتری تخصصی

آسیب‌شناسی دهان

دندانپزشکی

دکتری تخصصی

دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی

دکتری تخصصی

اندودنتیکس

دندانپزشکی

دکتری تخصصی

بیماری‌های دهان و تشخیص

دندانپزشکی

دکتری تخصصی

پروتز دندانی

دندانپزشکی

دکتری تخصصی

پریودنتیکس

دندانپزشکی

دکتری تخصصی

جراحی فک و صورت

دندانپزشکی

دکتری تخصصی

دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی

دکتری تخصصی

پرتوشناسی تشخیصی دندان، فک و صورت

دندان‌پزشکی

دکتری تخصصی

اپیدمیولوژی

بهداشت

Ph.D.

آسیب‌شناسی دهان

دندان‌پزشگی

Ph.D.

آمار حیاتی

بهداشت

Ph.D.

آموزش بهداشت

بهداشت

Ph.D.

انگل‌شناسی پزشکی

بهداشت

Ph.D.

ایمونولوژی پزشکی

پزشکی

Ph.D.

آسیب‌شناسی دهان

دندان‌پزشکی

Ph.D.

بافت‌شناسی پزشکی

پزشکی

Ph.D.

باکتری‌شناسی

بهداشت

Ph.D.

باکتری‌شناسی

پزشکی

Ph.D.

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

Ph.D.

بهداشت عمومی

بهداشت

Ph.D.

بیوتکنولوژی

داروسازی

Ph.D.

بیوشیمی بالینی

پزشکی

Ph.D.

پرستاری

پرستاری و مامایی

Ph.D.

حشره‌شناسی پزشکی

بهداشت

Ph.D.

ژنتیک پزشکی

بهداشت

Ph.D.

سم‌شناسی- داروشناسی

داروسازی

Ph.D.

سم‌شناسی عمومی

داروسازی

Ph.D.

شیمی دارویی

داروسازی

Ph.D.

آناتومی

پزشکی

Ph.D.

علوم تغذیه

بهداشت

Ph.D.

فارماسیوتیکس

داروسازی

Ph.D.

فاماکوگنوزی

داروسازی

Ph.D.

فارماکولوژی

داروسازی

Ph.D.

فیزیک پزشکی

پزشکی

Ph.D.

فیزیوتراپی

توانبخشی

Ph.D.

فیزیولوژی

پزشکی

Ph.D.

قارچ‌شناسی پزشکی

بهداشت

Ph.D.

کلینیکال فارماسی

داروسازی

Ph.D.

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

بهداشت

Ph.D.

ویروس‌شناسی

بهداشت

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

دکتری حرفه‌ای

دندان‌پزشکی

دندان‌پزشکی

دکتری حرفه‌ای

داروسازی

داروسازی

کارشناسی ارشد

آمار حیاتی

بهداشت

کارشناسی ارشد

آموزش بهداشت

بهداشت

کارشناسی ارشد

انگل‌شناسی پزشکی

بهداشت

کارشناسی ارشد

ایمونولوژی پزشکی

بهداشت

کارشناسی ارشد

باکتری شناسی

بهداشت

کارشناسی ارشد

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

کارشناسی ارشد

بهداشت عمومی

بهداشت

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

بهداشت

کارشناسی ارشد

تغذیه

بهداشت

کارشناسی ارشد

تکنولوژی رادیولوژی

بهداشت

کارشناسی ارشد

حشره‌شناسی پزشکی

بهداشت

کارشناسی ارشد

ژنتیک

بهداشت

کارشناسی ارشد

MPH

بهداشت

کارشناسی ارشد

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

بهداشت

کارشناسی ارشد

ایمونولوژی پزشکی

پزشکی

کارشناسی ارشد

بافت‌شناسی پزشکی

پزشکی

کارشناسی ارشد

بیوشیمی بالینی

پزشکی

کارشناسی ارشد

روان‌شناسی بالینی

پزشکی

کارشناسی ارشد

ژنتیک انسانی

پزشکی

کارشناسی ارشد

سم‌شناسی عمومی

پزشکی

کارشناسی ارشد

آناتومی

پزشکی

کارشناسی ارشد

فیزیک پزشکی

پزشکی

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی

پزشکی

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی

پزشکی

کارشناسی

شنوایی‌سنجی

کارشناسی

مدارک پزشکی

پیراپزشکی

کارشناسی

آناتومی

پزشکی

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

کارشناسی

علوم بهداشت در تغذیه

بهداشت

کارشناسی

فیزیوتراپی

توانبخشی

کارشناسی

گفتاردرمانی

توانبخشی

کارشناسی

مامایی

پرستاری و مامایی

کارشناسی

مدیریت خدمات بهداشت درمانی

پیراپزشکی

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت حرفه‌ای

ابوریحان

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

ابوریحان

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

ابوریحان

کارشناسی ناپیوسته

حشره‌شناسی

ابوریحان

کارشناسی ناپیوسته

پرتودرمانی

پیراپزشکی

کارشناسی ناپیوسته

تکنولوژی رادیولوژی

پزشکی

کارشناسی ناپیوسته

تکنسین اتاق عمل

پرستاری و مامایی

کارشناسی ناپیوسته

حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

بهداشت

کاردانی

پرتودرمانی

پیراپزشکی

کاردانی

پرستاری

پیراپزشکی

کاردانی

پرستاری دندان‌پزشکی

داندان‌پزشکی

کاردانی

پروتز دندان

دندان‌پزشکی

کاردانی

تکنولوژی رادیولوژی

پیراپزشکی

کاردانی

تکنسین اتاق عمل

پرستاری و مامایی

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

کاردانی

هوشبری

پیراپزشکی

بیمارستان‌ها:

      15 بیمارستان آموزشی با 4400 تختخواب: بیمارستان‌های امام خمینی(ره)، سینا، دکتر شریعتی، ولی‌عصر، امیراعلم، ضیائیان و بهارلو بیمارستان‌های عمومی می‌باشند، مرکز طبی کودکان و بیمارستان بهرامی مراکز درمانی کودکان، بیمارستان فارابی مرکز تخصصی چشم، بیمارستان رازی برای بیماری‌های پوستی، بیمارستان روزبه مرکز درمان بیماری‌های روانی، بیمارستان آرش و میرزاکوچک خان برای بیماری‌های زنان و ناباروری، مؤسسه‌ی معراج مرکز درمانی سرطان می‌باشند.

1- دانشکده پزشکی تهران

      دانشکده پزشکی در سال 1313 همزمان با سال تأسیس دانشگاه تهران تأسیس گردید. از نظر بودجه ها تا سال 1321 دانشکده داروسازی و دانشکده دندان‌پزشکی تحت نظر دانشکده پزشکی اداره می‌گردید و از این سال به بعد به صورت جداگانه اداره شد. در این دانشکده مجله طب عمومی در سال 1341 و مجله اکتامیدکا در سال 1333 انتشار یافت. در سال 1319 کلیه بیمارستان‌های تهران به دانشکده پزشکی واگذار شد. در همین سال امور اداری و مالی بیمارستان‌ها در اداره کل دانشکده پزشکی خلاصه می‌شد که از لحاظ مالی نماینده وزارت دارایی بود.

      در سال 1328 هیئت وزیران بودجه دانشکده پزشکی را از دانشگاه جدا نمود و در سال‌های قبل از انقلاب دانشکده پزشکی به چندین دانشکده تبدیل شد مثل دانشکده پزشکی داریوش (بیمارستان شریعتی)، دانشکده پزشکی رازی (بیمارستان رازی و امیراعلم)، دانشکده پزشکی ابن سینا و دانشکده پزشکی پهلوی (بیمارستان امام) که بعد از انقلاب دوباره تحت نظر یک دانشکده پزشکی قرار گرفت.

آزمایشگاه‌ها:

      1- آسیب‌شناسی 2- آناتومی 3- بافت‌شناسی 4- بیوشیمی 5- فیزیک پزشکی 6- فیزیولوژی 7- انگل‌شناسی، ایمنی‌شناسی، میکروب‌شناسی، قارچ‌شناسی و ویروس‌شناسی

2- دانشکده دندان‌پزشکی:

      تا سال 1297 دندان‌پزشکی شاخه‌ای از طب در دارالفنون بود. در آبان ماه سال 1297 کلاس طب به مدرسه طب تغییر کرد و در نتیجه این مدرسه اتاق و رئیس جداگانه‌ای داشت که محل آن در حیاط بزرگ دارالفنون قرار داشت. با گذشت زمان و با جدا شدن مدرسه طب از دارالفنون چند اتاق در حیاط وزارت معارف به آن اختصاص داده شد. در سال 1300 به پیشنهاد دکتر ملیچارسکی و دکتر سیاح و تصویب مسئولین وقت دستور راه‌اندازی مدرسه دندان‌سازی داده شد. این مدرسه در سال 10- 1309 وابسته به مدرسه عالی طب بود و مدیریت آن به دکتر ملیچارسکی و سپس به دکتر سیاح واگذار گردید. پایه دانشگاه به سبک دانشگاه‌های اروپایی در سال 1313 ریخته شد و دکتر سیاح رئیس و دکتر محسن بک عهده‌دار تدریش کلینیکی شدند. دوره آن 5 سال بود که 4 سال صرف آموزش نظری و عملی می‌شد و 1 سال نیز برای تهیه و تدوین پایان‌نامه در نظر گرفته شده بود. در حال حاضر این دانشکده در رشته‌های مختلف دندانپزشکی و در مقاطع تحصیلی گوناگون با همکاری اعضای هیئت علمی مجرب به فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی مشغول است.

آزمایشگاه‌ها و لابراتوارها:

      آزمایشگاه‌های دارای فضای فیزیکی مستقل (در دانشکده دندان‌پزشکی): 1- آناتومی 2- بیوشیمی 3- بافت‌شناسی دهان و دندان
4- فیزیولوژی 5- آسیب‌شناسی دهان و فک 6- فیزیک پزشکی 7- آزمایشگاه تشخیص طبی

      لابراتوارهای دارای فضای فیزیکی مستقل: 1- فانتوم ترمیمی، فانتوم پروتز ثابت، فانتوم اندودنتیکس، فانتوم پروتز پارسیال و کامل
2- لابراتوار آناتومی (مورفولوژی دندان) 3- لابراتوار پروتزهای دندانی ثابت 4- لابراتور پروتز دندانی متحرک 5- لابراتور ارتودنتیکس
6- لابراتور دندان‌پزشکی کودکان 7- پریودنتیکس 8- آزمایشگاه تشخیص طبی

3- دانشکده داروسازی

      در سال 1313 دانشکده داروسازی وابسته به مدرسه عالی طب بود و ورود به آن با داشتن دیپلم کامل متوسطه طی یک دوره سه ساله ممکن بود. از سال 1318 دوره آموزشی به 4 سال تبدیل شد و فارغ‌التحصیلان مدرک Pharm.D اخذ می‌نمودند. در سال 1335 داروسازی از پزشکی جدا شد و یک دوره 5 ساله به آن اختصاص یافت. تا سال 1365 آموزش داروسازی محدود به رشته‌های undergraduate بود، ولی از آن سال رشته‌های تخصصی postgraduate در دانشکده داروسازی راه‌اندازی شد.

آزمایشگاه‌ها:

      1- شیمی عمومی 2- شیمی تجزیه 3- شیمی آلی 4- روش‌های تجزیه دستگاهی 5- کنترل میکربی 6- داروسازی صنعتی 7- اشکال دارویی 8- کنترل فیزیکی و شیمیایی 9- سم‌شناسی 10- فارماکولوژی 11- مفردات پزشکی 12- گیاهان دارویی

4- دانشکده پرستاری و مامایی

آموزش پرستاری:

      دانشکده پرستاری کار آموزش خود را از سال 1315 با عنوان آموزشگاه پرستاری با مجوز وزارت فرهنگ به صورت دو ساله آغاز نمود. در سال 1320 با پذیرش دانشجو به صورت شبانه‌روزی و طی دوره آموزشی 3 ساله، به فارغ‌التحصیلان مدرکی معادل لیسانس پرستاری ارائه نمود. آموزشگاه عالی پرستاری در اردیبهشت ماه 1328 در فضایی به وسعت 8194 متر مربع فعالیت خود را در جهت تربیت پرستار با درجه لیسانس پرستاری و دوره 3 ساله ادامه داد و هر سال در 2 نوبت با نظام آموزشی ثلثی از طریق کنکور اختصاصی اقدام به پذیرش دانشجو می‌نمود. این دانشجویان به صورت شبانه‌روزی با سیستم آموزشی خاص جهت کار و ارائه خدمات پرستاری در بیمارستان‌های وابسته به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تربیت می‌شدند که جمعاً 57 دوره فارغ‌التحصیل نمود. پس از انقلاب فرهنگی و ادغام دو مدرسه عالی پرستاری دکتر شریعتی (1357- 1353 جمعاً 5 دوره فارغ‌التحصیل) و رازی در سال 1362 آموزشگاه عالی پرستاری دانشگاه تهران به مدرسه عالی پرستاری و مامایی دانشگاه تهران تغییر نام پیدا نمود و نظام آموزش نیمسالی (ترمی) بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استوار گردید. که طول دوره تحصیل دانشجویان 4 سال و به صورت سیستم واحدی بود.

      در سال 1365 با تصویب طرح ادغام دانشگاه‌های علوم پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدرسه عالی همراه با ادغام دو مدرسه عالی پرستاری آذرمیدخت و آزادگان. تحت عنوان مدرسه عالی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره شده و فعالیت خود را ادامه داد.

      در سال 1366 با صدور مجوز شورای گسترش دانشگاه‌ها به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران تغییر نام یافت. از سال 1362 دانشکده پرستاری و مامایی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی پرستاری نمود که جمعاً 10 دوره فارغ‌التحصیل داشته و این مقطع تحصیلی در سال 1367 متوقف شد. از سال 1364 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته پرستاری شروع گردید که جمعاً با 15 دوره فارغ‌التحصیل در سال 1378 خاتمه یافت. پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری از سال 1365 آغاز شده 2 بار در سال پذیرش دانشجو داشته و تا کنون (ادریبهشت 1383) 33 دوره دانشجو مشغول به تحصیل بوده‌اند. در ضمن از سال 1367 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی تکنسیین اتاق عمل نموده و با 13 دوره فارغ‌التحصیل در سال 1380 تربیت دانشجو در این مقطع متوقف گردید. آموزش کارشناسی ارشد پرستاری با 5 گرایش: آموزش پرستاری داخلی جراحی، کودکان، بهداشت جامعه، بهداشت روان، مدیریت پرستاری و بیهوشی (فقط 3 دوره تربیت نموده) در سال 1367- 77 آغاز شد که تا کنون ادامه دارد. در سال 1378 اولین دوره دکتری پرستاری با پذیرش دو دانشجو با گرایش آموزش پرستاری فعالیت آموزشی خود را شروع نموده است و تا کنون ادامه دارد.

آموزش مامایی:

      در سال 1309 اساسنامه آموزش مامایی به طور رسمی با طول دوره سه ساله به تصویب رسید. در فاصله سال‌های 1334- 1331 پذیرش دانشجو متوقف گردید و مجدداً در سال 1334 شروع به فعالیت نمود و به دانشجویانی که از میان پرستاران فارغ‌التحصیل پذیرش می‌شدند (با مدرک معادل لیسانس و یا معادل لیسانس پرستاری) مدت 12 الی 18 ماه آموزش مامایی داده می‌شد و به عنوان پرستا ماما (نرس ماما) فارغ‌التحصیل می‌شدند که جمعاً 35 دوره فارغ‌التحصیل داشته است.

      پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی مجدد دانشگاه‌ها، مدرسه عالی پرستاری و مامایی در سال تحصیلی 62- 1361 اقدام به پذیرش دانشجوی مامایی در مقطع کاردانی نمود که جمعاً 13 دوره فارغ‌التحصیل داشته است و در سال 74- 1373 این مقطع تحصیلی متوقف گردید، از سال 1365 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته مامایی نمود که این دوره در سال 1366 متوقف و جمعاً 4 دوره فارغ‌النحصیل نمود.

      از سال 1365 با انتقال آموزش رشته‌های گروه پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ادغام مدارش عالی پرستاری و مامایی در سال 1366 به دانشکده پرستاری و مامایی تغییر نام پیدا نموده و از آن تاریخ تا کنون اقدام به پذیرش دانشجوی مامایی در مقطع کارشناسی پیوسته نموده است که تا کنون (مهر 1382) جمعاً 20 دوره مشغول به تحصیل بوده‌اند.

      اولین دوره کارشناسی ارشد مامایی در سال 1369 از بین فارغ‌التحصیلان کارشناسی پرستار ماما و همچنین کارشناسی مامایی با دو گرایش، آموزش بارداری و زایمان (مامایی) و بهداشت مادران و کودکان شروع به فعالیت نموده است و تا کنون ادامه دارد.

آزمایشگاه‌ها:

      در دانشکده پرستاری و مامایی: 1- skill lab 2- بیوشیمی 3- فیزیولوژی 4- انگل‌شناسی 5- میکروب‌شناسی 6- ایمنی‌شناسی و آزمایشات کاربردی

      در دانشکده پزشکی: 1- آسیب‌شناسی 2- بافت‌شناسی و سلول‌شناسی 3- تشریح

5- دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

6- دانشکده پیراپزشکی

7- دانشکده توانبخشی

      اولین اقدام در زمینه ایجاد مرکزی جهت آموزش و تربیت افراد حرفه‌ای در رشته‌های مختلف توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی) در اواخر سال 1343 برداشته شد.

      دانشکده پزشکی دانشگاه تهران طبق اساسنامه مورخ بیست و سوم تیر ماه سال 1344 شورای مرکزی دانشگاه‌ها عهده‌دار این وظیفه گردید که در این راه از همکاری وزارت بهداری و سازمان بهداشت جهانی نیز بهره جست.

      اولین دوره دانشجویان در مهر ماه همان سال (1344) رسماً در آموزشگاه فیزیوتراپی دانشکده پزشکی واقع در بیمارستان امام شروع به تحصیل نمودند. در آبان ماه 1347 تغییراتی در نحوه تدریس و طرز کار آموزش دانشجویان ایجاد گردید. این مرکز از سوی جامعه بین‌المللی فیزیوتراپی به رسمیت شناخته شد. وظیفه اصلی این مؤسسه آموزش و تربیت فیزیوتراپیست در سطح لیسانس دانشگاهی ایران بود که بر طبق برنامه مدون دانش‌آموختگان از طرف دانشگاه تهران پس از گذراندن حداقل 140 واحد آموزشی موفق به دریافت لیسانس فیزوتراپی می‌شدند.

      در سال 1351 هجری شمسی مطالعه جهت ایجاد رشته کاردرمانی (ارگوتراپی آغاز گردید که در بهمن ماه سال بعد به تصویب رسید و در نتیجه مؤسسه عالی فیزیوتراپی به مؤسسه عالی توانبخشی تغییر نام یافت. گام‌های مؤثری در جهت ارتقاء سطح آموزش علوم توانبخشی با تأسیس دو دوره جدید کارشناسی ارشد فیزیوتراپی در آبان ماه سال 64 و کارشناسی رشته شنوایی‌شناسی در سال 67 برداشته شد و بالاخره این مرکز در سال 1367 به نام دانشکده توانبخشی و با هدف فراهم آوردن برنامه‌های آموزشی براساس نیاز کشور در جهت تربیت افراد متعهد ادامه فعالیت داد.

      دوره‌های کارشناسی گفتاردرمانی، کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی و کارشناسی ارشد کاردرمانی نیز به تربیت در سال‌های 71 و 74 و 83 به تصویب رسید. روند تلاش در این دانشکده به همت مسئولین و در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش و توان علمی آن به طور مستمر پیگیری می‌شود به طوری که در نشست‌های شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت با برقراری دوره دکترای تخصصی فیزیوتراپی (Ph.D) و کارشناسی ارشد گفتار درمانی (M.Sc) موافقت شد و بر این اساس در سال 79- 1378 در رشته‌های فوق دانشجو پذیرفته می‌شود. برنامه‌هایی نیز برای ایجاد برگزاری دوره‌های دکتری تخصصی سایر رشته‌ها در دست بررسی می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.