نتایج در این بخش نمایش داده می شود

قوانین سربازی برای کنکوری ها

بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکوری پسر که می‌خواهند در کنکور سراسری شرکت نمایند دوست دارند که راجع به قوانین سربازی و شرایط آن و همچنین سنخیت آن را با کنکور بدانند. در این مقاله سعی داریم تا به بررسی قوانین سربازی در کنکور بپردازیم.

۱- پسران از چه سنی وارد سن مشمولیت می‌شوند؟

تمامی افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سال تمام می‌رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می‌گردند.

۲- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

مثال: دانش آموز متولد ۱۳۷۳/۲/۱۸ که قبل از ۱۳۹۱/۲/۱ فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حداکثر تا ۱۳۹۱/۸/۱ فرصت معرفی خود را دارد.

۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

از تاریخ فراغت، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

مثال: دانش آموز متولد ۱۳۷۳/۲/۱۸ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل و یا اخراجی محسوب شوند تا پایان تیر ماه ۹۲ مهلت معرفی خواهد داشت.

۴- دانش آموزانی که از مهر ۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می‌نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟ اینگونه مشمولان حداکثر تا پایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند، رشته های تحصیلی تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

۵- دانش آموزی که قبل از ۱۳۹۰/۸/۲۲ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲ سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی حداکثر تا۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت؟ بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت، اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟ اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله و پس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند.

مثال: دانش آموزمتولد ۱۳۷۰/۸/۱۵ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
مشمول مذکور تا ۱۳۹۲/۸/۱۵ فارغ التحصیل نشده می‌تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا ۱۳۹۳/۸/۱۵ به تحصیل ادامه دهد و پس از این تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۵ درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟

خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت و شروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می‌گردد.

۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند؟

دانش آموزان تا ۱۳۹۰/۸/۱۸ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فرصت معرفی داشته‌اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱۹ وارد غیبت شده اند.

۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟

اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۳۹۰/۹/۱۸ بود (بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین در قانون جدید برخوردار بوده و تا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

۱۲- موعد معرفی دانش آموزانی که قبل از ۱۳۹۰/۴/۲۲ از تحصیل انصراف داده، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟

اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.

مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا ۱۳۹۰/۷/۱ مهلت معرفی داشته فلذا از آن تاریخ وارد غیبت گردیده و میبایست سریع خود سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی، ترک و یا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان به لحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۲ (تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می‌باشد؟

اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

مثال: مشمول متولد ۱۳۷۱/۶/۱۵ که در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۲۲ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده، فلذا مشمول تا ۱۳۹۱/۶/۲۲ مهلت معرفی خواهد داشت.

۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه‌ها از چه تاریخ می‌توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟

مشمولانی که از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۲ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.

۱۵- مشمولان اخراجی، انصرافی، ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت ۱ ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف، ترک تحصیل، اخراج قرار می‌گیرند؟

مشمولانی که از تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۲ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند.

۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟

بلی. مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
ورود غیبت، میتوانند به تحصیل ادامه دهند. آزمون مجدد و نزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱- در مقطع قبلی
فارغ التحصیل نشده باشد. ۲- از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته و ثبت نام نمایند؟

چنانچه حداکثر ظرف مدت یکسال از زمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوند مجازبه تحصیل خواهند بود
و در صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن در دانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد، بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.

مثال: فارغ التحصیل ۱۳۹۱/۴/۱ درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

۱۸- فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال ۹۰ شرط ثبت نام یا قبولی در دانشگاه آیا حق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

بلی، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می‌توانند ادامه تحصیل بدهند.

۱۹- آیابه دوره‌های فراگیر پیام نور، دوره‌های بین الملل در دانشگاه و پودمانی وسایر مقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می‌گیرد؟

بلی. درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.

۲۰- آیاسربازان وظیفه‌ای که به خدمت اشتغال خدمت دارند جهت تحصیل در دانشگاه ها از خدمت ترخیص میشوند؟

درصورت قبولی اینگونه سربازان در مقطع کارشناسی و بالاتر ترخیص ازخدمت صورت میگیرد و ترخیص برای ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

۲۱- دانشجویانی که با اخراج ازتحصیل، به عنوان دارندگان مدرک معادل در مقطع پایین شناخته می‌شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می‌باشند؟

خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت.

۲۲- سقف سنوات‌های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی، به چه میزان می باشد؟

برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

۲۳- چه کسانی می‌توانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟

فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور، چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

۲۴- آیا تحصیل در دوره‌های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می‌گیرند؟

خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

۲۵- آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می‌شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟

خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده و مجاز به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور نمی‌باشند.

۲۶- چه مشمولانی می‌توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند در دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟

مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه‌های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت و سپری نشدن بیش از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می‌توانند از این معافیت استفاده نمایند.

۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می‌باشند چه میزان و چگونه است؟

مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.