یادگیری آموزشی

3مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 1400

موثرترین روش یادگیری درس چیست؟


یکی از دغدغه های مهم و همیشگی دانش آموزان و دانش جویان، یادگیری دروس و به خاطر سپردن بهتر آن ها است نتایج یک مطالعه مطالبی که…

آزمون سراسری 99

روش صحیح مطالعه و یادگیری


یکی از شرایط اساسی مطالعه ، تمرکز حواس است . معمولاً دانش آموزان ، والدین یا معلمین از عدم تمرکز حواس شاگردان شکوه می کنند و همین…

دسته‌بندی نشده

توصیه ای برای کارایی و اثربخشی یادگیری


انسان ها همواره به یافتن راه های تازه برای یادگیری بهتر و سریع تر علاقه مند بوده اند. از سوی دیگر، مدّت زمانی که هر کس می…