گوشی همراه

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

موبایل ها حواس پرت کن اند یا درس خوان تر کن؟


این روزها شبکه های اجتماعی هم به وسایل آموزشی اضافه شده اند و رد بسیاری از دانشگاه ها از آن ها برای اهداف درسی استفاده می شود….