گاج مگ

1مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

مرور دروس خوانده شده در تابستان


چند جمله در وصف کمالات جناب مرور!! * مرور تنها برای حفظ و نگهداری مطالب نیست بلکه در فهمیدن آن‌ها نیز بسیار موثر است. اگر خیلی باهوش…