کوه یخ

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

کوه یخ کنکور چگونه آب می‌شود


کنکور پدیده‌ای است که مسوولان آموزشی می‌گویند کمر به حذف آن بسته‌اند اما اگر به امتداد آن بنگریم کوه یخی را می‌بینیم که بخش اعظم آن زیر…