کنکور هنر

1مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 1400

گفت و گو با روژتا آزادي، رتبه يک کشوري هنر:


براي موفقيت، هيچ راه ميان‌بر و عجيب و غريبي وجود ندارد وقتي صحبت از آزمون سراسري هنر مي‌شود، تعدادي از داوطلبان تصور مي‌کنند که کافي است به يک…