کنکور سراسری 1397

1مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

انگیزه ای برای درس خواندن ندارم


دست و دلم به درس خوندن نمی ره و هر چی می خوام خودم رو متقاعد کنم که باید درس بخونم ، نمی تونم؛ همة امکانات هم…