کنکور؛ تفريحي از جنس زندگي !

1مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

کنکور؛ تفريحي از جنس زندگي !


وقتي مطالعه براي آمادگي در کنکور شروع مي­شود، بيشتر داوطلبان، والدين و گاهي حتي مشاوران و معلمان عزيز هم فقط و فقط به اين فکر مي­کنند که…